Контакт

„ПРОБЛЕНД“ ООД

ул.“Ришки проход“ 45
9700 гр. Шумен , България
п.к. 1040
тел.
+ 359 54 830 705;
+ 359 54 863 198;

мобилен
+359 888 924 274 – Български и Турски език
+359 888 924 276 – Български и Руски език
+359 887 368 865 – Български и Руски език
+359 884 714 707 – Български и Английски език

факс:
+ 359 54 915591;

e-mail: office@problend.biz

 

Представителствa в Русия :
 
ООО „ПРОДТОРГ“ Компания                                            
ул.“ Профессора Качалова „дом 15А , офис 26          
193019 Санкт-Петербург, Россия                               
тел./факс:                                                           
+7 812 565 58 06                                                   
+7 812 365 00 15  
Колупаев Николай Николаевич                                             
    
                            
„Техника для упаковки и жарки“
109052 г.Москва, ул.Газгольдерная, д.12
тел./факс: +7 (499) 171-13-65
тел.:         +7 (495) 741-81-62
тел.:         +7 (495) 741-81-60
Skype: Midkhat_M
Мидхат Адгамович

 

 

Представител в Германия:

Форма за контакт