Автоматична машина за ароматизатори

AERON : Пакетираща машина за залепяне на тампон-картончета към ароматизатори с резервоар. Главни позиции в автоматичния режим на машината: -Ориентиране по хоризонтала на предварително заредените от оператор ароматизатори. -Двустранно нанасяне на равномеренлепилен слой върху ароматизатора. -Ориентиране и подаване чрез вакуум-мембрани на картонче. -Огъване на картончето и притискане към тялото на ароматизатора. -Вертикално подаване чрез вакуум-мембраните на готовия ароматизатор към щипки. -Път на щипките , осигуряващ изсъхване на лепилото. -Отваряне на щипките и освобождаване на готовия ароматизатор на предварително определено място от пътя.