Дойпак хоризонтална и вертикална пакетираща машина за насипни продукти

APH – 2W : Дойпак хоризонтална пакетираща машина за направа , дозиране и запечатване на пакети с дъно тип ДОЙПАК и ДОЙПАК С ЦИП за свободно падащи (насипни) продукти. AP 01W е дойпак вертикална пакетираща машина с производителност 20 – 30 пакета