Машина за пакетиране на фуражи

AP-01 FXX Машина за пакетиране на фуражи от 10кг нагоре Машината може да се екипира с обемен или 2-3-4 канелен тегловен дозатор за по бързо и прецизна доза. Автоматизираният цикъл включва дозиране и запечатване на продукта. Машината работи с опаковъчен материал /1бр./ във вид на руло.