Пакетиращи автомати за опаковане на прахообразни продукти в пакет саше

AP 05 – (2,4)3 : Вертикални двупистови/четирипистови пакетиращи автомати за опаковане на свободно падащи прахообразни продукти в пакети с четиристранно залепване (саше). Машините работят с опаковъчен материал /1бр./ във вид на руло. Автоматизираният цикъл включва дозиране и запечатване на продукта. Управлението и контролът на цикъла се осъществяват с програмируем контролер и терморегулатор.