Пакетиращи машина за маломерни насипни продукти в пакет тетраедър

AP 04 – (2,4,5)1T : Вертикални дву/четири/пет пакетиращи машина за маломерни насипни продукти /захар и др./ в пакет тетраедър. Машините работят с опаковъчен материал /1бр./ във вид на руло. Управлението и контролът на цикъла се осъществяват с програмируем контролер и терморегулатор.