Транспортьор TO 250

Транспортьор за отвеждане на опакования продукт от пакетиращата машина. Транспортната лента е произведена от материал, разрешен за използване в хранително-вкусовата промишленост. Транспортьорът работи синхронизирано с пакетиращите машини.